Groepen

Op de Regenboog werken we met 9 groepen, waarvan 1 combinatiegroep 3/4. Op onze school werken we samen, leerlingen, leerkrachten en ouders. Daarom zijn er tal van activiteiten waar ouders bij betrokken zijn, zoals de verschillende feesten, het schoolreisje, de ouderraad en de medezeggenschapsraad en allerlei activiteiten in de groep van uw kind, waar u als hulpouder ook van harte welkom bent!

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1/2

Juf Angela

Juf Angela

Juf Liane

Juf Liane  -

Groep 1/2

Juf Aagje

Juf Nellie (LIO)

Juf Nellie (LIO)

Juf Aagje

Juf Aagje

-

Groep 3

Juf Tamara

Juf Tamara

Juf Tamara

Juf Paula (mo)

Juf Tamara (mi)

Juf Tamara

Groep 3/4

Juf Rianne

Juf Rianne

 

Juf Cora

 

Juf Cora

 

Juf  Cora

 

Groep 4

Juf Ineke

Juf Iris (LIO)

Juf Iris (LIO)

Juf Iris (LIO)

Juf Ineke

Juf Ineke

Groep 5

Juf Inge

Juf Inge

Juf Inge

Juf Inge

Juf Inge

Groep 6

Meester

Jeroen

Meester

Jeroen

Meester

Jeroen

Meester

Jeroen

Meester

Jeroen

Groep 7

Juf Iris Juf Iris Juf Iris Juf Iris Juf Iris

Groep 8

Juf Marleen

Juf Marleen

Juf Marleen

Juf Marleen

Juf Marleen

Plusgroep

-

-

 -

Juf Rianne

-

LGF en RT

Juf Joke

Juf Joke

-

Juf Joke (mo)

-

IB

Juf Kirstin

-

-

Juf Kirstin

-

Directie

Juf Hannie

Juf Hannie

 

Meester DJ

Meester DJ

Conciërge

Martin

Martin

Martin

Martin

Martin

Admini-

stratie

Lena (mo) 

       
           

(mo=morgen/mi=middag)