Groepen

Op de Regenboog werken we met 8 groepen en volgend jaar met 9 groepen. Op onze school werken we samen, leerlingen, leerkrachten en ouders. Daarom zijn er tal van activiteiten waar ouders bij betrokken zijn, zoals de verschillende feesten en het schoolreisje, de ouderraad en de medezeggenschapsraad en allerlei activiteiten in de groep van uw kind, waar u als hulpouder ook van harte welkom bent!

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Instroom

-

-

-

-  -

Groep 1

Juf Angela

Juf Angela

Juf Liane

Juf Liane

-

Groep 2

Juf Aagje

Juf Suzanne(LIO)

Juf Suzanne

(LIO)

Juf Aagje

Juf Aagje

-

Groep 3

Juf Tamara

Juf Paula (mo)*

Juf Tamara

Juf Paula (mo)*

Juf Tamara

Juf Astrid (mo)*

Juf Cora (mo)

Juf Paula (mo)*

Juf Tamara (mi)

Juf Tamara

Juf Astrid (mo)*

Groep 4

Juf Ineke

Juf Cora

Juf Cora

Juf Ineke

Juf Ineke

Groep 5

Juf Inge

Juf Inge

Juf Inge

Juf Inge

Juf Inge

Groep 6

Meester

Jeroen

Meester

Jeroen

Meester

Jeroen

Meester

Jeroen

Meester

Jeroen

Groep 7

Juf Rianne Juf Rianne Juf Iris Juf Iris Juf Iris

Groep 8

Juf Marleen

Juf Marleen

Juf Marleen

Juf Marleen

Juf Marleen

Plusgroep

-

-

 -

Juf Rianne

-

LGF en RT

Juf Joke

Juf Joke

-

Juf Joke (mo)

-

IB

Juf Kirstin

-

-

Juf Kirstin

-

Directie

Juf Hannie

Juf Hannie

Juf Hannie

Juf Hannie

-

Conciërge

Martin

Martin

Martin

Martin

Martin

Admini-

stratie

Lena (mo) 

       
           

(mo=morgen/mi=middag)

* Juf Paula en juf Astrid zijn als extra ondersteuning in groep 3.