Aanmelden nieuwe leerling

Aanmelden en inschrijven

Wanneer u uw kind bij onze school heeft aangemeld, wordt het onder voorbehoud ingeschreven. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk eind april in het schooljaar dat u uw kind heeft aangemeld, wordt u schriftelijk meegedeeld of uw kind is toegelaten op onze school en dan volgt de definitieve inschrijving.

Wanneer uw kind vier jaar is geworden, mag het naar de basisschool. Voor die tijd mag uw kind op een aantal afgesproken momenten op school komen om alvast wat te wennen. U krijgt van de leerkracht van uw kind ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag een berichtje.

Ook wordt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 jaar  uitgenodigd voor een intakegesprek op onze school.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de directie.

Informatieavond en open dagen

Ook op onze school is het de gewoonte dat er een informatieavond wordt gehouden in de maand maart. Tijdens deze informatieavond zullen wij onze school presenteren aan de ouders; u krijgt informatie over hoe wij werken op de Regenboog en waar wij voor staan. Tevens is er de gelegenheid om vragen te stellen en de school te bekijken.

Naast de informatieavond is er ook een open inloop-ochtend, tijdens welke u kunt binnenlopen met of zonder uw kind om in de school en tijdens de lessen te kijken, vragen te stellen en de sfeer op de Regenboog te proeven!

De informatieavond:   
De open ochtend     : 

Tijdens de informatieavond en op de open inloop-ochtend kunnen ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze.

Mocht het op een van deze dagen niet mogelijk zijn voor u, schroom dan niet om te bellen en een andere afspraak te maken. Wij leiden u met plezier rond op onze school!