Leerlingenraad

De leerlingenraad

Op de Regenboog vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich prettig en veilig voelen op school. Dit proberen wij o.a. te bereiken door de Kanjertraining die bij ons op school gegeven wordt. De leerlingenraad sluit hier goed bij aan, omdat de betrokkenheid van de kinderen bij het onderwijs wordt vergroot. De leerlingenraad is een goede manier voor de kinderen om hun ideeën en meningen in te brengen en voor de school om er iets mee te doen. Door middel van de leerlingenraad kunnen leerlingen actief meedenken, meepraten en meebeslissen over datgene wat er met hen en rond hen gebeurt op school. Hiermee stimuleren we de verantwoordelijkheid van de leerlingen en tevens het samen werken aan zaken die de school aangaan.

De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Uit deze groepen worden 2 vertegenwoordigers gekozen. Deze vertegenwoordigers komen 1 keer per 6 weken bijeen en vergaderen o.l.v. de bouwcoördinator. De punten die op deze vergadering besproken worden komen voort uit de wekelijkse besprekingen per groep. Alle kinderen kunnen ideeën/ bespreekpunten aanleveren d.m.v. de ideeënbus die elke week geleegd en besproken wordt in de groepen 5 t/m 8. Voor de groepen 1 t/m 4 is een gezamenlijke ideeënbus gemaakt waarin de kinderen hun ideeën/ bespreekpunten kunnen aanleveren. De klassenvertegenwoordigers koppelen de beslissingen die volgen uit de vergaderingen terug naar hun klas en naar de groepen 3 en 4 en indien van toepassing naar de groepen 1 en 2.

 Leerlingenraad 2016 - 2017

Ook dit schooljaar zijn wij weer gestart met een nieuwe leerlingenraad. In de groepen 5 t/m 8 zijn de afgelopen weken nieuwe klassenvertegenwoordigers gekozen en op dinsdagmiddag 27 september zijn wij voor de eerste keer bij elkaar gekomen.

De volgende kinderen zitten dit schooljaar in de leerlingenraad:

 • Groep 5 : Rinne en Sebastiaan
 • Groep 6: Levi en Daphne
 • Groep 7: Guusje en Thomas
 • Groep 8: Emiel en Eva

Wat is / wordt er zoal besproken in de leerlingenraad?

 • Hoe kunnen wij zorgen voor een schoner schoolplein, schonere schoolomgeving? Een aantal groepen zorgt met prikkers voor het weghalen van loszwervend vuil buiten. In de klassen zijn wij allemaal bezig met het scheiden van ons afval.
 • Komen wij gevaarlijke verkeerssituaties tegen op de route school – thuis?
 • Voor welke goede doelen willen wij ons graag inzetten? Elke groep heeft een top 3 van goede doelen samengesteld
 • Hoe kunnen wij samen zorgen voor schone en nette toiletten?
 • Hoe houden wij het netjes bij de fietsenrekken en de boekenkast? De kinderen hebben inmiddels een rooster opgesteld en houden bij of iedereen zich aan de afspraak houdt.
 • Evaluatie van verschillende activiteiten zoal het Sint-feest, meester-en juffenfeest, schoolreisje, avondvierdaagse e.d.
 • Hoe kunnen wij het schoolplein groener en uitdagender maken? Schommels op het schoolplein? Een voetbalkooi? Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen hiervan?
 • Is het mogelijk om meer Engelse boeken aan te schaffen voor de schoolbibliotheek? De boeken zijn inmiddels aangeschaft.

Samen bedenken wij, hoe wij het nog leuker, gezelliger en beter kunnen maken op de Regenboog!

De leerlingenraad komt op de volgende middagen bij elkaar dit schooljaar:

Dinsdagmiddag 27 september           Dinsdagmiddag  7 maart

Dinsdagmiddag 15 november            Dinsdagmiddag  9 mei

Dinsdagmiddag 17 januari                  Dinsdagmiddag 20 juni