Leerlingenraad

De leerlingenraad

Op de Regenboog vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich prettig en veilig voelen op school. Dit proberen wij o.a. te bereiken door de Kanjertraining die bij ons op school gegeven wordt. De leerlingenraad sluit hier goed bij aan, omdat de betrokkenheid van de kinderen bij het onderwijs wordt vergroot. De leerlingenraad is een goede manier voor de kinderen om hun ideeën en meningen in te brengen en voor de school om er iets mee te doen. Door middel van de leerlingenraad kunnen leerlingen actief meedenken, meepraten en meebeslissen over datgene wat er met hen en rond hen gebeurt op school. Hiermee stimuleren we de verantwoordelijkheid van de leerlingen en tevens het samen werken aan zaken die de school aangaan.

Leerlingenraad 2017-2018

Ook dit schooljaar zijn wij weer gestart met een nieuwe leerlingenraad. In de groepen 5 t/m 8 zijn de afgelopen weken nieuwe klassenvertegenwoordigers gekozen en op dinsdagmiddag 3 oktober zijn wij voor de eerste keer bij elkaar gekomen.

De volgende kinderen zitten dit schooljaar in de leerlingenraad:

  • Groep 5: Nikki en Joep
  • Groep 6: Gijs en Sophie
  • Groep 7: Jason en Joni
  • Groep 8: Jochem en Sanne

 

 

De leerlingenraad komt op de volgende middagen bij elkaar dit schooljaar:

Dinsdagmiddag 3 oktober                  Dinsdagmiddag 13 maart

Dinsdagmiddag 14 november            Dinsdagmiddag 15 mei 

Dinsdagmiddag 16 januari                 Dinsdagmiddag 26 juni