Leerlingenraad

De leerlingenraad

Op de Regenboog vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich prettig en veilig voelen op school. Dit proberen wij o.a. te bereiken door de Kanjertraining die bij ons op school gegeven wordt. De leerlingenraad sluit hier goed bij aan, omdat de betrokkenheid van de kinderen bij het onderwijs wordt vergroot. De leerlingenraad is een goede manier voor de kinderen om hun ideeën en meningen in te brengen en voor de school om er iets mee te doen. Door middel van de leerlingenraad kunnen leerlingen actief meedenken, meepraten en meebeslissen over datgene wat er met hen en rond hen gebeurt op school. Hiermee stimuleren we de verantwoordelijkheid van de leerlingen en tevens het samen werken aan zaken die de school aangaan.

Leerlingenraad 2018-2019

De volgende kinderen zitten dit schooljaar in de leerlingenraad:

Groep 5: Olaf en Maher
Groep 6: Rosalie en Nick
Groep 7: Dennis en Rosalie
Groep 8: Emily en Kars
 

 

  

 

De leerlingenraad komt op de volgende middagen bij elkaar dit schooljaar:

Dinsdagmiddag 2 oktober 2018                 Dinsdagmiddag 12 maart 2019

Dinsdagmiddag 20 november 2018           Dinsdagmiddag 14 mei 2019

Dinsdagmiddag 15 januari 019                  Dinsdagmiddag 2 juli 2019