Plusgroep

Elk kind is uniek, zo ook een meer- of hoogbegaafd kind. We gaan uit van verschillen tussen kinderen en zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om iedereen op het juiste niveau aan te spreken, binnen de mogelijkheden van  het curriculum. Wij werken handelingsgericht, het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kind kenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast, binnen de eigen klas.

Daarnaast werken we op de Regenboog met een plusgroep. Hiermee bieden we onze meer- en hoogbegaafde leerlingen de mogelijkheid om met gelijkgestemden  te leren, te ontdekken en te onderzoeken.

Dit schooljaar is de plusgroep op donderdagochtend, onder leiding van juf Rianne.

De afgelopen weken zijn we in de plusgroep bezig geweest om een commercieel eiland te bedenken. In dit programma werd een ondernemende en onderzoekende houding van de leerlingen verwacht. Het deed een beroep op hun creatief denkvermogen en de leerlingen leerden keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen. Daarnaast stond samenwerken centraal; we hebben elkaar nodig om ons einddoel te bereiken. In deze periode werkten de kinderen van groep 5 t/m 8 dan ook samen.

De leerlingen waren ingedeeld in clubs die samen moesten bedenken hoe het eiland eruit kwam te zien en wat er te doen is. Daarbij staat voorop dat het eiland een commercieel succes moest worden. Op de afsluitende bijeenkomst, de Eilanddag, presenteerden de leerlingen hun eiland, verkochten ze hun producten en werden hun diensten aan.  

Het was een groot succes! Hierbij de link naar de foto's :  https://www.flickr.com/gp/147833863@N02/EB4551

 

 

 

 

Groep 4 & 5: Reflecteren op je handelen, waar ben ik goed in en wat vind ik nog lastig?

Vandaag hebben we met de groepen 4 en 5 in de plusgroep gefilosofeerd. We hebben gesproken over:
- Als je weet dat je gelukkig bent, ben je dan wel gelukkig? En wat is gelukkig? Wat voel je dan? en kan je jezelf gelukkig maken?
- Hoe zou het zijn om alles maar dan ook echt alles te weten? Hoe is een schooldag dan?
- Hebben dieren humor? en kunnen zo ook lachen? Hebben ze dezelfde humor als mensen?
 
We zaten heerlijk 'op ons gemakkie' in de teamkamer. Schoenen uit en kletsen maar!
 
 
In de bovenbouw werken we aan 'leren leren'. De kinderen oefenen strategieën om te leren: mindmappen, studiekaarten maken, samenvatten en markeren van hoofdzaken.
 

Ontdekkend leren met Google maps.

Hoe ontstaat een regenboog en kun je zelf ook een regenboog maken?

We leren hoe we samen moeten werken.