Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur van de Stichting te maken hebben. De MR heeft instemmings- of adviesrecht over diverse zaken, zoals de vakantieregeling, ouderparticipatie, de veiligheid, het financieel beleid.
De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in het Reglement Medezeggenschapsraad. Dit reglement ligt op school ter inzage.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 2 teamleden, t.w.:
 

Tim Boumans         vader van  Roel gr. 8 en van Gijs gr. 5
Natasja Fokkema   moeder van Lars gr. 8 en Nils gr. 6
Henry Vroege   vader van Lize gr. 8 
Juf Cora   leerkracht groep 4
Juf Liane   leerkracht groep 1
Meester Jeroen   leerkracht groep 8

U kunt de MR bereiken via: mr@regenboogwbd.nl

Meester Leendert vertegenwoordigt de Regenboog in de GMR.

Wilt u het jaarverslag lezen, klik dan hier
Wilt u het jaarplan voor dit schooljaar inzien, klik dan hier

Cookie instellingen