Privacybeleid

Bij CBS de Regenboog vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. 
Wij vragen u een bijdrage te leveren aan de veiligheid van ict-systemen en het beheersen van de kwetsbaarheid van ict-systemen. Dat kunt u doen door de door uw ontdekte kwetsbaarheden op verantwoorde wijze bij CBS de Regenboog te melden. Als u een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden, horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we aanvullende (beveiligings)maatregelen kunnen treffen.  
   
Wij vragen u:
● Uw bevindingen te melden via: privacy@de-oorsprong.nl.
● De door u ontdekte kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te
downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te
kijken, te verwijderen of aan te passen.
● Uw bevinding/probleem niet met anderen te delen totdat de kwetsbaarheid is verholpen
en alle (vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen door de kwetsbaarheid direct na het
verhelpen daarvan te wissen.
● Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering,
distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
● Voldoende informatie te geven om de kwetsbaarheid te reproduceren zodat wij deze zo
snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen
systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere
kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
  
Wij zeggen toe dat:
● We zo spoedig mogelijk reageren op uw melding met onze beoordeling van de melding
en een verwachte datum voor een oplossing.
● Als u zich aan bovenstaande voorwaarden houdt, wij geen aangifte van een strafbaar feit
zullen doen of andere juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
● Wij uw melding vertrouwelijk behandelen en uw persoonsgegevens zonder uw
toestemming niet zullen delen met derden of verder zullen verwerken, tenzij dat
noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een
pseudoniem is mogelijk.
● Wij u op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid.
● In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid wij u, indien u dit wenst, zullen
vermelden als ontdekker van de kwetsbaarheid. Wij streven ernaar alle problemen zo
snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie
over het probleem nadat het is opgelost.

Cookie instellingen