Extra ondersteuning

Interne begeleiding

Binnen de school is de groepsleerkracht de eerste die leer- of gedragsproblemen signaleert. In de tijd dat de overige leerlingen zelfstandig werken, heeft de groepsleerkracht tijd om een kind extra hulp te bieden. Ter ondersteuning van de leerkrachten is voor de begeleiding van kinderen die speciale zorg en aandacht behoeven een interne begeleider aangesteld. Zij ondersteunt de leerkrachten planmatig bij het signaleren. Dit betekent dat er een onderzoek plaatsvindt en dat er gerichte hulp gezocht wordt. Zij coördineert alle zaken rond de speciale leerlingbegeleiding. Dat kan uiteenlopen van het nog eens extra toetsen van leerlingen tot het voeren van gesprekken met ouders over de voortgang van het onderwijsproces. Bovendien houdt zij contact met het samenwerkingsverband ZOUT, GGD, Zorgnetwerk Jeugd. De interne begeleider draagt samen met de leerkrachten de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het lesprogramma. Zij bewaakt ook de vorderingen. 
De Intern begeleider van onze school is Kirstin van Merkestijn. Je kunt haar bereiken via kvanmerkestijn@regenboogwbd.nl

Schoolondersteuningsprofiel
Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij zijn mogelijkheden en behoeften. Oók kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Als het echt nodig is, kan een kind naar het speciaal onderwijs of het  speciaal basisonderwijs.


Wilt u het schoolondersteuningsprofiel van de Regenboog lezen, klik dan hier.

Wilt u het zorgplan van de Regenboog lezen, klik dan hier.
Cookie instellingen