Kanjertraining

Kanjertraining: voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groep Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Hierdoor kunnen kinderen weer tot leren komen en leerkrachten aan lesgeven. 

Of het nou om verlegen, bange of stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een Kanjer! Tijdens de Kanjertraining leren kinderen hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Door vertrouwen in zichzelf en elkaar, leren de kinderen grenzen te stellen.

Al onze leerkrachten zijn opgeleid tot kanjertrainer. In alle groepen worden kanjerlessen gegeven. Zie voor meer informatie ook de website van het Kanjerinstituut www.kanjertraining.nl

Waarom de Kanjertraining?

Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden.
De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. De doelen van de Kanjertraining zijn terug te vinden in de tekst van het Kanjerdiploma.

De vier gedragstypen in de Kanjertraining:

Kinderen gedragen zich verschillende in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam, en op een leuke manier grappig of stoer. Maar het kan ook doorslaan. Dan gedragen kinderen zich te meegaand uit angst; lachen elkaar uit, of doen vervelend stoer. Aan de jongste kinderen wordt het als volgt uitgelegd:

De tijger (witte pet) is zichzelf, te vertrouwen en behulpzaam. Zonder witte pet moet tijger ervoor oppassen niet naïef of bemoeizuchtig te worden.

Het konijn (gele pet) gedraagt zich vriendelijk, netjes en inlevend, zonder witte pet trekt konijn zich echter terug en doet bang.

De aap (rode pet) gedraagt zich op een blijmoedige manier en heeft humor, zonder witte pet gaat aap echter meelopen en slooft zich uit.

De vogel (zwarte pet) vertoont leiderschapsgedrag en durft initiatief te nemen. Zonder witte pet speelt vogel echter de  baas, zoekt ruzie en kan gaan pesten.

Cookie instellingen