Schoolplan

Wilt u het schoolplan voor de periode 2023-2027 lezen, klik dan hier.

In dit plan beschrijven we op welke manier er in de periode van 2023-2027 vormgegeven wordt aan het onderwijs.
De komende beleidsperiode zullen we beleidsvoornemens die in het verleden zijn ingezet en
zich hebben bewezen verder voortzetten, maar ook nieuwe ontwikkelingen in gang zetten en
ons bezinnen op beleidsvoornemens voor de toekomst. 
Dit schoolplan geeft u als lezer inzicht in de ontwikkeling van de school. Het document is een
leidraad voor de directie en het team. 

 
Cookie instellingen