Visie

Op De Regenboog bieden wij een veilige, creatieve en uitdagende leeromgeving. Ieder kind wordt gehoord en gezien, zowel cognitief als op sociaal emotioneel vlak. Kinderen leren en ontwikkelen zich allemaal anders en hebben verschillende talenten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen succeservaringen opdoen binnen verschillende vakgebieden en eigen mogelijkheden. 

Onze taak is om kinderen basiskennis mee te geven, om zich vanuit hier verder te kunnen ontwikkelen. Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Goed onderwijs start met een goede instructie. Wij geven les volgens het EDI-model: expliciete directe instructie. Wij stimuleren eigen verantwoordelijkheid, het leren leren en eigenaarschap bij kinderen. De leerkrachten begeleiden de kinderen om de opgedane kennis toe te passen en geven feedback op het proces en de gestelde doelen. Op De Regenboog bieden wij kinderen een breed en contextrijk lesaanbod vanuit leerdoelen en hier zoeken wij inspirerende en activerende werkvormen bij. Naast een goede basis bij de hoofdvakken zoals rekenen, taal en wereldoriëntatie, willen we nieuwsgierigheid prikkelen en laten we kinderen kennismaken met techniek, ICT en duurzaamheid.

School, ouders en kind hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Een goede communicatie tussen school en ouders doet het sociaal emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van de kinderen toenemen. "Groeien doe je niet alleen, dat doen we samen". Wij voeren driehoeksgesprekken, ouders zijn welkom om een kijkje te nemen bij een les en zijn actief betrokken bij activiteiten in en rond de klas. 

Kinderen zijn de burgers van de toekomst. Wij bereiden hen voor op de snel veranderende maatschappij. De Regenboog is een christelijke school met een open karakter, waar alle kinderen welkom zijn. Vanuit onze identiteit willen we ervoor zorgen dat de wereld voor iedereen leefbaar is en blijft, dat wij deze goed achterlaten voor onze kinderen en we willen hen helpen er zelf goed voor te zorgen.

 
Cookie instellingen